Presentació del President

PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ
 Jorge Rodríguez

presidente

La Diputació de València és una Institució al servei dels municipis de la província, i opera com un “Ajuntament d’Ajuntaments”. Entre les seues finalitats està la de preservar l’equilibri interterritorial, així com assessorar i prestar assistència tècnica als municipis.

En aquest context, i atenint-nos tant al dramàtic repunt de víctimes mortals de violència de gènere (que com sabem són la part més visible pel seu fatal desenllaç, però representen només la punta de l’iceberg) com a les extensíssimes referències jurídiques d’àmbit internacional, comunitari, estatal i autonòmic sobre la responsabilitat de totes les administracions públiques en aquesta matèria, aquesta Diputació decideix crear, per primera vegada unaDelegació d'Igualtat per a dissenyar i implementar polítiques públiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, com a mesures preventives a la discriminació de gènere i accions integrals contra la Violència de Gènere, per a prevenir, detectar i actuar quan aquesta es produïsca.

I és precisament en matèria de Violència de Gènere on la Diputació de València decideix, amb caràcter urgent i prioritari, escometre les primeres accions que exercirà aquesta Delegació d’Igualtat. Som conscients que les mesures de detecció i actuació davant la Violència de Gènere són només un recurs social mitjançant el qual les institucions públiques donem solucions d’emergència a la vergonya que suposa la realitat en què viuen moltíssimes dones en la nostra societat. Per açò, el nostre plantejament és fruit d’una estratègia integral que pretén anar molt més allà de les necessàries mesures de suport i recuperació de les dones en situació de maltractament, i projecta polítiques públiques enfocades a un nou model de *gobernanza, que pose tota la seua atenció a trencar el cercle viciós que sosté a una societat patriarcal que, creguen-me, en el nostre territori va a trobar tots els impediments que obren al nostre abast.

Hem decidit començar pel que considerem més urgent, per allò que els col·lectius sensibilitzats amb la principal conseqüència de la desigualtat, vénen demandant durant molt temps a les institucions valencianes, combatre la Violència de gènere amb tota la contundència, el rigor i els mitjans que una Administració Pública com és la Diputació de València ha de posar a la disposició d’aquesta causa. Per açò vull comunicar que, des del recent inici de l’activitat en aquesta legislatura, la Diputació de València ha resolt engegar ja, en 2015, accions concretes contra la Violència de Gènere, que es perllongaran en el 2016 i en la resta de la mateixa.

De forma paral·lela, també iniciarem accions complementàries que faciliten la implementació de polítiques públiques d’igualtat des dels municipis, i que suposen no solament un tallafocs a aquesta dramàtica realitat social, sinó que deriven també en el disseny de paradigmes de transformació social, que ajuden a construir una societat com la qual volem: no solament lliure de violència sobre les dones, sinó una en què la justícia, la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania, dones i homes, siguen els valors que la justifiquen.