Curs contra la Violència de Gènere

Dates: 30 de setembre i 1 d'octubre de 2016

Lloc: Edifici Multiusos. Pla de l'Arc S / N. (Al costat de la Policia Local i Jutjats) (Llíria)

Horari:

⇒ divendres 30: de 16h a 20h

⇒ dissabte 01: de 10h a 14h.

La prevenció de la violència de gènere requereix d’un coneixement profund de les causes que provoquen la desigualtat social entre dones i homes. Per açò és fonamental oferir una sòlida formació bàsica i adquirir les habilitats necessàries per a enfrontar-se a la problemàtica de manera reeixida, tenint en compte les especials característiques de la població més jove en aquesta primera fase.

Així doncs, el programa consisteix en la sensibilització, informació i formació del personal polític i tècnic amb responsabilitat en àrees del Govern local que intervinguen en les polítiques públiques que afecten a la població jove (entre unes altres: esports, joventut, educació, ocupació..), de manera que el disseny i execució de les polítiques incloguen mesurades que tinguen en compte les recomanacions d’estudis realitzats en aquest àmbit, incorporant guies i pautes sobre com ajudar a adolescents a identificar la violència de gènere.

El Curs de desenvoluparà de la següent forma:

CURS 1

Unitats 1, 2 i 3: dies 30 de septembre i 1 d’ octubre. PRESENCIAL

Unitats 4, 5, 6, 7, 8 i 9: del 30 de septembre al 26 d’ octubre. ONLINE

Unitats 10, 11 i 12: 28 i 29 d’ octubre. PRESENCIAL

L’estructura del curs és semipresencial amb mòduls presencials d’inauguració i clausura, que es combinen amb la formació online en la qual s’aporten mòduls de treball individual, monogràfics de treball en grup, d’ampliació de continguts, participació en fòrums temàtics, bibliografia especialitzada, i formularis d’avaluació.

BLOC 1: Presencial El Bloc 1 tractarà sobre el “Marc General i Conceptual” i les “Actuacions Municipals de Referència”. S’impartirà el divendres dia 30 de septembre de 16:00 a 20:00 hores i el dissabte 1 de 10:00 a 14:00 hores.

BLOC 2: On line. Unitats didàctiques 4 a 9.

  • Unitat 4: Tècniques per a identificar i prevenir la violència de gènere construint la igualtat.
  • Unitat 5: Tecnicas de prevenció.
  • Unitat 6: La violència de gènere, les noves tecnologias i les xarxes socials
  • Unitat 7: El cinema com a recurs per a visiblizar la realitat social.
  • Unitat 8: Marc jurídic.
  • Unitat 9: Salut reproductiva. Drets sexuals i reproductius.

BLOC 3: Presencial. Unitats didàctiques 10 a 12. (Mateix horari que el bloc 1)

  • Unitat 10: Reflexions en grup. La comunicació, eina de prevenció.
  • Unitat 11: Protocols davant l’assetjament sexual i per raó de sexe en els municipis.
  • Unitat 12: Bones practiques

Com més gran nivell d’informació acumulem, millors mesures podrem adoptar. Per açò t’emplacem a realitzar el present curs al costat de les persones responsables de les àrees sensibles a aquesta xacra, tant tècniques com a polítiques.

Pots fer la inscripció del curs a través de la pàgina web de la diputació http://www.dival.es/formacion